Onderzoek college naar tijdelijke opvangmogelijkheden asielzoekers loopt

Dinsdagochtend heeft het college verder gesproken over het verzoek van het COA om asielzoekers tijdelijk op te vangen in Rijswijk. Het college heeft een positieve grondhouding ten aanzien van deze opvang en onderzoekt twee mogelijke locaties die in aanmerking komen voor de opvang. Zoals reeds bekend is het voormalige belastingkantoor aan de Steenvoordelaan een optie. Daarnaast is ook de voormalige Technische Hogeschool aan de Lange Kleiweg een lokatie die in beraad wordt genomen.
De gevolgen voor bewoners en bedrijven in de omgeving van beide locaties worden nadrukkelijk in dit onderzoek meegenomen.

Het college zal, voordat het een definitieve afweging maakt, eerst met verschillende belangengroepen in gesprek. Ze vindt het belangrijk om over dit onderwerp, dat de hele samenleving raakt, in gesprek te gaan met bewoners die nauw betrokken zijn bij de lokatie van de opvang. Het gaat hier om bewonersorganisaties in de directe omgeving van de mogelijke locaties, scholen, huisartsen en ondernemersverenigingen. Deze gesprekken vinden op korte termijn plaats. Ook zal er gesproken worden met individuele inwoners.

Het college streeft ernaar om, na een zorgvuldige belangenafweging, eind van deze maand een definitief voorstel aan de gemeenteraad voor te kunnen leggen.