Rijswijk krijgt haar eigen Central Park

Het Rijswijkse Wilhelminapark, een stadspark bij uitstek. Voor de joggers om hun rondjes te rennen, de wandelaars om tussen de bomen te lopen, de recreanten om langs de meertjes te zitten. En met gezellige kleinschalige horeca. Net als het Central Park in New York en het Zuiderpark, iets dichterbij in Den Haag. Vanavond, dinsdagavond gaan de raadsleden in het Forum praten over het Wilhelminapark. Rapporten en adviezen zijn al gemaakt over het Wilhelminapark. Maar de concrete beslissingen moeten nog worden genomen. “Nu de start van de ontwikkeling van de woningbouwlocatie ’t Haantje nadrukkelijker in beeld komt, is het van belang om beleid te bepalen ten aanzien van de functie en het gebruik van het Wilhelminapark”., aldus de plannen. “Het belangrijkste kader is dat het Wilhelminapark een stadspark is”. Dit houdt in dat het meer open gemaakt moet worden voor de inwoners ook van de nieuwe wijk RijswijkBuiten.
Als eerste wordt in het najaar gestart met een omgevingsconsultatie. Deze omgevingsconsultatie ziet de gemeente als een onderdeel van de op te stellen visie voor het Wilhelminapark. Er worden twee à drie avonden georganiseerd. Aan de hand van open inspraakrondes en presentaties van ervaringsdeskundigen, wordt met stakeholders, burgers en betrokken organisaties de mogelijkheden voor het Wilhelminapark verkend.

Dus Rijswijkers, joggers/wandelaars/fietsers/recreanten, laat van u horen. Dan hebben we binnenkort een echt Central Park in Rijswijk.