Onafhankelijk Rijswijk wil bijeenkomsten in het kader van asielzoekersbeleid

Fractievoorzitter Dick Jense van Onafhankelijk Rijswijk heeft een brief gestuurd aan de voorzitter van de Rijswijkse gemeenteraad met daarin het verzoek om enkele openbare bijeenkomsten te organiseren waarbij het college tekst en uitleg geeft en de burger op of aanmerkingen kan maken. ‘Wij willen wel dat er bij deze bijeenkomst enkel lokale gemeenteraadsleden betrokken zijn. Het is een lokale aangelegenheid, dus hou het ook lokaal’, aldus Jense. Daarna wil de partij graag eerst met de raad bijeen komen om alle mogelijke voor en tegens en de wensen, c.q. eisen van het COA te bespreken voordat er een definitief voorstel gepresenteerd wordt.
In de basis mag het college zelfstandig beslissingen nemen rondom de opvang van asielzoekers in Rijswijk, maar Onafhankelijk Rijswijk wil dat de gemeenteraad betrokken wordt in de keuze. Dit zou het college ook te kennen hebben gegeven, aldus de fractievoorzitter.

Jense vervolgt: ‘In het programma van dit college staat nadrukkelijk de open bestuurscultuur. Wij vinden “ja of nee” mogen zeggen, tegen een al min of meer “dichtgetimmerd voorstel”, geen serieuze optie.’ Ook vinden wij het niet overeenkomen met de aanpak zoals het college dat steeds heeft gepropageerd in het eigen collegeprogramma.’

Onafhankelijk Rijswijk wil graag de dialoog aangaan met een positieve insteek. Ze vinden dat je niet weg kunt blijven kijken voor dit probleem.