Teveel Rijswijkse senioren hebben een drankprobleem

Dat jongeren alcohol drinken, dat weten we. Daarvoor voert de gemeente een succesvol preventie en handhavingsplan, gericht op de verkopers en de gebruikers. Maar wat we niet weten is dat er een toenemend alcoholgebruik is onder 65 plussers in Rijswijk, met alle gezondheidsrisico’s daarbij. Veel ouderen bagatelliseren hun drankprobleem of willen het uit schaamte niet onder ogen zien. Risico’s voor ouderen zijn dat overmatig alcohol bijdraagt kanker, coördinatieproblemen, interferentie met medicijngebruik, desoriëntatie en vergeetachtigheid, hoge bloeddruk, angsten, maag- en darmklachten.
In het Preventie & Handhavingsplan 2015-2016 dat dinsdag in het Forum van de gemeenteraad aan de orde komt, is een apart hoofdstuk aan gewijd aan de senioren. Geraadpleegde deskundigen zien het Preventie en Handhavingsplan wel voor jongeren, maar niet voor senioren als de juiste weg om dit probleem aan te pakken. Het plan is immers gericht op jongeren en op handhaving. Een goede optie is om met een gericht beleid aan de slag te gaan.

Het College van Burgemeester en Wethouders stelt voor om in overleg met de GGD Haaglanden, Context/Indigo en Brijder dit overmatig alcoholgebruik door 65-plussers aan te pakken. Ook de ouderenconsulenten van Welzijn Rijswijk worden hierbij betrokken.

Met als doel het voorkomen van stijging, dan wel verlaging van het percentage overmatig alcohol gebruikende senioren. Opvallend is wel dat de extra kosten moeten komen uit bestaand budget .