Taak Zonnebloem neemt in betekenis toe

De Zonnebloemafdeling Oud Rijswijk/ Voorburg West vierde vandaag, zaterdag 5 september in Woonzorgcentrum “Over de Bogaard” het 25-jarig jubileum. Burgemeester Michel Bezuijen overhandigde in vol ornaat, met burgemeesters- ketting, aan voorzitter Jan Brak een cheque van 150 euro. “Ik ben blij en trots dat de Zonnebloem in Rijswijk zoveel goed werk verricht. Het is belangrijk dat ze deze activiteiten nog vele jaren uitvoert”, benadrukte de burgemeester in zijn toespraak. Voorzitter Jan Brak ging verder in op de steeds grotere rol die de vrijwilligers van de Zonnebloem krijgen in de maatschappij van nu. “Zorgtaken zijn in het kader van de WMO van de landelijke overheid naar de gemeenten gegaan. De gemeenten die daarvoor wel minder geld krijgen. We bestaan al 25 jaar in Rijswijk, maar het belang wordt alleen maar groter, nu er steeds meer een beroep op ons wordt gedaan”.
De Zonnebloem streeft naar een samenleving waaraan mensen met een lichamelijke beperking net als iedereen kunnen deelnemen. Door huisbezoek en allerlei kleine en grotere activiteiten voor hen te organiseren proberen zij te voorkomen dat zij vereenzamen en de deur niet meer uit komen.

Wat betreft die toenemende rol van de Zonnebloem, is de vereniging in de gelukkige omstandigheid dat ze landelijk maar liefst 40.000(!) vrijwilligers heeft.

Voorzitter Brak ging ook nog in op het feit dat er in Rijswijk twee Zonnebloem afdelingen zijn. “Dat is ontstaan in de tijd toen Rijswijk sterk groeide en men elkaar wel wilde blijven kennen. “Je moet je vertrouwd blijven voelen”. Anno 2015 zijn er wat voorzichtige gesprekken om te bezien of er veel voordelen zijn aan een eventueel samengaan. “Maar dat zijn slechts voorzichtige verkenningen. We zullen altijd met jullie overleggen voordat er een besluit wordt genomen”.

Het 25-jarig bestaan van de afdeling Oud Rijswijk/ Voorburg West vierden zij met de vrijwilligers en de mensen die zij regelmatig bezoeken en die deelnemen aan de activiteiten, zoals de boottochtjes en bezoekjes aan markten. Na het officiële deel was er een optreden van de Hofstad Revue, een goede keus van het bestuur.