Egel gezien in Rijswijk: met rust laten, wel melden

Van de week zag ik toevallig in een groenstrook een egel tussen de bosjes, zomaar in Rijswijk. Tegenwoordig zie je vaker egels. De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging vraagt in zo’n geval dit te melden. Ook foto’s en ervaringen met egels zijn welkom. Meld ze via afdelingDelfland@knnv.nl of via Postbus 133, 2600 AC Delft. Geert van Poelgeest.voorzitter KNNV Delfland: “De KNNV, als de natuurvereniging voor Delfland, organiseert dit thema om informatie te geven over de natuur in stad en dorp. Want het belang van de ons omringende natuur is niet te overschatten. De diversiteit van de natuur is een maat van de kwaliteit van onze leefomgeving en daarmee een maat voor onze gezondheid.”
Belangstellenden die meer informatie over de egel willen hebben kunnen de informatiebrief aanvragen met tips hoe je ze deze beschermde dieren kan helpen.
De stand van het aantal meldingen is te zien via www.knnvdelfland.nl, soort van de maand

Wat is en doet de KNNV
De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving waarin mens en natuur samen een plek vinden. Een vereniging waarvan de leden actief bezig zijn met natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Via excursies, lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering en natuurbeheer worden deze doelen vorm gegeven. De activiteiten zijn in drie categorieën te verdelen: voor de gezelligheid, voor mensen die meer willen weten en voor specialisten. Dit alles rond onderwerpen van de natuur bij ons in de buurt.
Elk jaar kent een groot thema in 2015 staat Natuur in stad en dorp centraal.

De KNNV voelt zich verantwoordelijk voor het Delflandse gebied, dat zich uitstrekt van de Noordzeekust tot aan de Rottemeren en tussen de A12 en de A20. Dit gebied bezit prachtige parken, cultuurlandschappen en natuurgebieden, ook particuliere tuinen worden steeds belangrijker voor de natuur.

Meer informatie is te vinden op de website: www.knnv.nl/afdelingDelfland.