Samen scheidingstrauma bij kinderen voorkomen

Een kind kiest er niet voor dat de ouders uit elkaar gaan, wel heeft het kind te maken met de gevolgen van de scheiding. Scheiding kan voor kinderen een traumatische ervaring zijn. Rijswijkse partijen gaan samenwerken bij het bieden van hulp en ondersteuning aan ouders en kinderen. Maandag 7 september wordt het plan gepresenteerd aan wethouder Marloes Borsboom (Jeugd, Participatie, Duurzaamheid en Cultuur). Het project is ontwikkeld vanuit de Innovatie agenda van de gemeente Rijswijk. Verschillende partijen werken hier aan mee. De gemeente vroeg de maatschappelijke partners met ideeën te komen voor de verbetering van de dienstverlening aan inwoners. De volgende organisaties werken mee: Welzijn Rijswijk, SMW Haaglanden, Jutters Preventie, Middin, Kwadraad en Stichting Jeugdformaat.

Zij zullen om 15.30 uur het projectplan ter plekke in het Centrum voor Jeugd en Gezin, P. van Vlietlaan 10, ondertekenen en aan de wethouder aanbieden. Vroegtijdige begeleiding van ouders en kind(eren) zorgt ervoor dat de problemen niet escaleren.