Nieuw afvalbeleid voor Rijswijk: omgekeerd inzamelen

Het raadsvoorstel ‘omgekeerd inzamelen’ als principe van inzameling van huishoudelijk afval wordt in Rijswijk in september in forum en raad behandeld. Het college van B&W vraagt de raad een nieuw afvalbeleid in te voeren. Met ‘omgekeerd inzamelen’ staat de gemeente voor de uitdaging 75% afvalscheiding te realiseren en maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020 op te halen. Bij omgekeerd inzamelen worden de grondstoffen opgehaald aan huis, en het beetje restafval dat overblijft brengt men zelf weg naar de wijkcontainer. Eind september neemt de raad een besluit over de invoering van het nieuwe afvalbeleid.
Besluitvorming
De besluitvorming rond het voorstel ‘omgekeerd inzamelen’ is in Rijswijk als volgt georganiseerd:
• Op dinsdag 8 september wordt het voorstel vanaf 20.30 uur behandeld in het forum stad (Sionzaal, stadhuis Rijswijk). De stukken zijn hier te vinden (agendapunt 7).
• Na behandeling in het forum wordt het voorstel ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Verwacht wordt dat het voorstel in de raadsvergadering van 29 september aanstaande wordt behandeld (Raadzaal, stadhuis Rijswijk, aanvang: 20.00 uur