2 januari inschrijven voor 24 sociale huurwoningen in RijswijkBuiten

In 2017 realiseert Woningcorporatie Rijswijk Wonen 24 duurzame eengezinswoningen per stuk vanaf € 628 per maand. Maandag 2 januari staat er een advertentie voor de verhuur van 24 sociale huurwoningen op Woonnet Haaglanden. De eerste 50 kandidaten van de ranglijst ontvangen een uitnodiging voor een informatieavond, waar zij meer informatie krijgen over het project en het wonen in een nul-op-demeterwoning. Dura Vermeer is bouwt deze woningen.

De sociale huurwoningen worden gerealiseerd in fase 11 van De Tuinen van Sion. De architect werkt het ontwerp van de woningen de komende tijd nog verder uit. Naar verwachting zijn de eengezinswoningen in de herfst van 2017 klaar. Ronald van der Meij, wethouder van de gemeente Rijswijk: “RijswijkBuiten groeit en daar zijn we als gemeente uiteraard trots op. De wijk wordt steeds gevarieerder en daarmee steeds meer een wijk van en voor iedereen. Mede door de prestatieafspraken die wij hebben gemaakt met de diverse woningcorporaties, maken we nu een start met de eerste 24 sociale huurwoningen in RijswijkBuiten”.

Zeljka Udovičić-Schlick , directeur-bestuurder van Rijswijk Wonen: “Wij investeren de komende jaren veel in duurzaamheid in ons bestaande bezit. En daarnaast realiseren we de komende jaren ook nieuwbouwwoningen om te zorgen dat er voldoende sociale huurwoningen zijn. Deze 24 duurzame woningen in RijswijkBuiten zijn hiervan een mooie start”. “Nul-op-de-meterwoningen” De 24 huur eengezinswoningen van Rijswijk Wonen worden zogenaamde nul-op-demeterwoningen. Door onder andere isolatie, zuinige installaties en zonnepanelen leveren deze woningen evenveel energie op als de woning en de bewoners gemiddeld nodig hebben. In plaats van een voorschot aan de energiemaatschappij, betaalt de huurder een Energieprestatievergoeding aan Rijswijk Wonen.

In de komende 10 jaar verandert de zuidkant van Rijswijk compleet. Tussen nu en 2023 worden er 3.500 woningen gerealiseerd in Sion en Parkrijk. RijswijkBuiten wordt een wijk die in het oog springt. Een wijk voor- en van iedereen, maar bovenal een duurzame wijk. Energiezuinig en dat ziet men terug in de energierekening. Maar ook duurzaam door de ruime opzet, de groene omgeving en het water in het gebied. Voor meer informatie kijk op: www.rijswijkbuiten.nl