800 asielzoekers mogelijk naar oude belastingkantoor Rijswijk

Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft in een gesprek met de gemeente Rijswijk aangegeven geïnteresseerd te zijn in het oude belastingkantoor van Rijswijk om maximaal 800 asielzoekers onderdak te bieden. Het zou gaan om een periode van 3 tot 5 jaar. Aangezien het gebouw eigendom is van de Rijksgebouwendienst kan het gebouw op korte termijn bewoonbaar gemaakt worden. Het pand waar de belastingdienst heeft gezeten heeft in de basis de bestemming ‘kantoordoeleinden’ en is gelegen op de hoek van de Steenvoordelaan en de Generaal Spoorlaan in winkelcentrum ‘In de Bogaard’.
Het pand, waar in 2014 geen gegadigden voor bleken te zijn, heeft een nota van uitgangspunten die opgesteld zijn in overleg met de gemeente Rijswijk. Hierin zijn de toekomstige mogelijkheden uiteengezet. De gemeente heeft in deze nota onder meer gesteld dat zij mogelijkheden ziet in het aanpassen van het pand naar vormen van multifunctioneel gebruik.

Het college van de gemeente Rijswijk heeft aangegeven een verantwoordelijkheid te voelen ten aanzien van de vluchtelingenproblematiek en gaat het gesprek met de COA in met een positieve houding.

COA heeft aan het college aangegeven dat ook het terrein van de voormalige Technische Hogeschool aan de Lange Kleiweg mogelijk in aanmerking komt voor opvang. Dit gebouw zou volgens het COA ook geschikt gemaakt kunnen worden voor de opvang van asielzoekers.

Nu is het aan het college om een afweging te maken. Hierbij hebben de gevolgen voor de omgeving nadrukkelijk de aandacht. In elk geval zal het college de gemeenteraad van Rijswijk nauw bij dit afwegingsproces betrekken.

De komende week beraadt het college zich op de verdere stappen die ondernomen moeten worden. Het uiteindelijke voorstel legt het college aan de gemeenteraad voor.