Parkeerschijf verdwijnt, parkeerbelasting voor vergunning

De blauwe parkeerschijf wordt in Rijswijk afgeschaft. De schijf wordt vervangen door betaald parkeren via automaten. In gebieden waar de parkeerdruk erg hoog is, wordt een vergunningensysteem ingevoerd voor bewoners en andere belanghebbenden. Hiervoor wordt gemeentelijke parkeerbelasting ingevoerd. Dit blijkt uit de Kadernota Parkeren, die door het college aan de gemeenteraad is aangeboden. Als de raad er eind deze maand mee instemt, dan hoeven er straks geen bonnetjes of vergunningen meer achter de voorruit worden gelegd. Het college wil de administratieve afhandeling van betaald parkeren volledig digitaliseren. Dat betekent dat aan de hand van het kenteken van een auto wordt bepaald of de eigenaar een vergunning heeft, of dat hij via een automaat heeft betaald. Handhaving van het parkeren gebeurt dan met zogenaamde scanauto’s, die automatisch de kentekens van de geparkeerde auto’s scannen. Deze manier van controle is voor de gemeente veel goedkoper dan het systeem waarbij controleurs een voor een auto’s moeten controleren.
Uit de Kadernota blijkt dat parkeerregulering wordt overwogen als in een bepaalde buurt een parkeerdruk is van meer dan 90% van het aantal beschikbare plekken op straat. De bewoners en andere belanghebbenden hebben hier zelf een stem in. Pas als een meerderheid van de belanghebbenden ermee instemt, wordt tot regulering overgegaan. Hoe groot die meerderheid moet zijn, en hoe het draagvlak wordt bepaald, zal in een nog te ontwikkelen Plan van Aanpak worden vastgelegd.

Het Forum Stad spreekt op 8 september met het collega over de Kadernota. De gemeenteraad buigt zich op 29 september over de beleidsnota.