Eigen parkeerplek? Dan geen vergunning

Het college van B & W wil het parkeren op eigen terrein nadrukkelijk stimuleren. Hierbij gaat het onder andere om parkeerterreinen bij bedrijven en appartementen, en om individuele garages, carports en opritten. In de praktijk blijkt dat deze eigen parkeerplaatsen soms slecht worden benut, waardoor de druk op de plekken op straat toeneemt terwijl dat eigenlijk niet nodig is. Dat komt omdat de eigen parkeervoorzieningen soms voor andere doeleinden worden gebruikt, constateert het college in de Kadernota Parkeren.
In gebieden waar parkeerregulering wordt ingevoerd en bewoners en andere belanghebbenden dus een betaalde vergunning nodig hebben, komen weggebruikers met een eigen parkeergelegenheid niet in aanmerking voor zo’n vergunning. Bij het bezit van eventueel meerdere auto’s kan, als er op straat nog voldoende parkeerplekken over zijn, wel een vergunning worden aangevraagd.