Grootste parkeerdruk in Bomenbuurt

De Bomenbuurt, Cromvliet en Leeuwendaal zijn de buurten waar de parkeerproblemen het grootst zijn, blijkt uit de Kadernota Parkeren die door het college van B & W aan de gemeenteraad is aangeboden. Ook Oud-Rijswijk scoort problematisch, hoewel daar de parkeerdruk nog wel onder de 90% blijft. In de Bomenbuurt en Leeuwendaal zijn sowieso altijd parkeerplaatsen tekort, zo blijkt uit een telling van de gemeente. In het kader van de Kadernota is onderzocht hoeveel auto’s volgens de Rijksdienst voor het Wegverkeer zijn geregistreerd op naam van mensen die in deze buurten wonen. Als dit wordt afgezet tegen de beschikbare openbare parkeerplaatsen, dan is de parkeerdruk al vrij snel af te leiden. In de Bomenbuurt is de parkeerdruk 107%, en in Leeuwendaal 102%. Cromvliet scoort een parkeerdruk van 97%. In de kadernota Parkeren beschouwt het college van B & W een parkeerdruk die groter is dan 90% als problematisch. In die gebieden wordt dus gekozen voor parkeerregulering. Uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen is op dit moment nergens aan de orde, waarschuwt het college alvast. Dit zou wel kunnen veranderen als he autobezit in een bepaald gebied verder stijgt.