Beslis mee over zorg en welzijn in Rijswijk

Op de Stadsbijeenkomst Rijswijk 2030 in juni zijn ook veel de thema’s zorg en welzijn (sociale samenhang) aan de orde gekomen. Om meer input te krijgen op deze aspecten wil de gemeente op 6 oktober met de burgers verder in gesprek over wat Rijswijkers belangrijk vinden op het terrein van zorg en welzijn. Een mooie kans als betrokken inwoner om je stem te laten horen. “Wij denken dat u als professional, inwoner of anderszins betrokkene als geen ander weet wat er nodig is om mee te kunnen blijven doen aan de samenleving. Uw bijdragen willen wij betrekken bij het verder vormgeven van ons beleid op het gebied van zorg en welzijn. Daarom organiseren wij op dinsdag 6 oktober een bijeenkomst over deze thema’s. Namens wethouder Björn Lugthart (Sociale Zaken, Zorg en Volksgezondheid) en wethouder Marloes Borsboom (Jeugd, Welzijn, Participatie en Duurzaamheid) nodigen we u van harte uit hierbij aanwezig te zijn”, aldus de gemeente woordvoerder.
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 6 oktober van 18.00 tot 21.30 uur. Voor broodjes wordt gezorgd. Reserveer deze datum alvast in uw agenda en meld u aan via http://www.rijswijk.nl/zorgwelzijn6oktober.

“We stellen het op prijs als u deze uitnodiging verder verspreidt binnen uw netwerk, uw organisatie of uw afdeling zodat zoveel mogelijk inwoners kunnen meepraten over zorg en welzijn. Iedereen die zich via bovenstaande link heeft aangemeld, ontvangt in de loop van de maand de definitieve uitnodiging met het programma en de locatie”