Nieuwe asiel in zomer 2016 klaar

Dinsdagavond 25 augustus kwamen zo’n 70 vrijwilligers van asiel ’t Julialaantje bijeen om te vieren dat het beoogde geld voor de renovatie bijeen is. “In november willen we beginnen, en voor de zomervakantie van 2016 moet het nieuwe asiel klaar zijn”, sprak voorzitter Ruud Tombrock de aanwezigen toe. Onder hen ook wethouder Marloes Borsboom. Voor de traditioneel drukste periode van het jaar moet er een (ver)nieuwd asiel staan. Ook toonde hij de tekeningen van het nieuwe asiel. Een feestje voor de harde werkers van de afgelopen maanden, dat mogelijk werd gemaakt met steun van een paar bedrijven en particulieren.
In eerste instantie was het de bedoeling een geheel nieuw asiel te bouwen. Financieel bleek dat geen haalbare kaart. Een renovatie werd begroot op 1.3 miljoen euro. Eén miljoen euro had het asiel de afgelopen jaren al zelf bijeen gebracht uit erfenissen van dierenliefhebbers en zuinig beleid. In januari 2015 ontbrak nog 300.000 euro, een niet gering bedrag.

Het bestuur zette in op particulieren, bedrijven en fondsen. Met name bij de particulieren werd snel resultaat geboekt. Kinderen gingen cupcakes bakken of viool spelen op een vrijmarkt, hondenverenigingen organiseerden wedstrijden, en ook werd in de hele regio waarvoor het asiel zwerfdieren opvangt een collecte gehouden. Bedrijven doneerden geld of kochten een tegel in de hal van het nieuwe asiel. Ook de aangeschreven fondsen lieten zich niet onbetuigd. Met als totaal resultaat een opbrengst van319.300 euro.

Begin augustus gaf het bestuur het groene licht voor de renovatie. Tot grote blijdschap van iedereen die het asiel het afgelopen half jaar extra heeft geholpen. Dat betekent dat het 40 jaar oude pand wordt gerenoveerd en dat er een nieuwe asiel komt dat zeker tot 2050 geschikt is om honden en katten op een verantwoorde wijze op te vangen.

In het ontwerp zijn de laatste inzichten verwerkt. Zo komt er ook een aparte quarantaine-afdeling. De pension-afdeling zal niet meer alleen in de vakantieperiode geboekt worden, maar het hele jaar door dagopvang bieden aan huisdieren van werkende baasjes. Of tijdelijke continu-opvang wanneer het baasje ziek is.

Ongetwijfeld zullen zich tijdens het bouwproces nog onvoorziene zaken voorzien. Donaties blijven welkom op bankrekening NL71INGB0003113509, onder vermelding van Julialaantje 2050.