Tijdelijke huisvesting basisschool ’t Prisma aan Generaal Vetterstraat

De brand in juni waar drie basisscholen bij betrokken waren, heeft ook gevolgen voor de wijk Te Werve. De voormalige school voor praktijkonderwijs van het Stanislascollege aan de Generaal Vetterstraat 40 is de afgelopen week geschikt gemaakt voor het tijdelijk huisvesten van basisschool ’t Prisma. Op woensdag 26 augustus beginnen de circa 165 leerlingen hier aan het nieuwe schooljaar. Uitslaande brandDe openbare Daltonbasisschool ’t Prisma was tot voor kort gehuisvest aan de Willem van Rijswijckstraat 13-15. Op 24 juli jl. is de school getroffen door een uitslaande brand. Om de leerlingen direct na de zomervakantie te kunnen opvangen, is door de gemeente een tijdelijke overbruggingsmaatregel genomen. Ook voor de andere door de brand getroffen scholen zijn overbruggingsmaatregelen getroffen. Zo gaat de Godfried Bomansschool tijdelijk naar Delft waar een geschikte basisschool leeg stond. Voor de J.H. Snijdersschool worden op de eigen locatie aan de Daniel Catterwijckstraat diverse noodlokalen geplaatst.
Het is de bedoeling dat de scholen op termijn op de eigen locatie worden gehuisvest in een nieuw schoolgebouw. Maar voordat het zover is, worden de twee uitgeplaatste scholen ondergebracht op een tijdelijke locatie.
De Schakel
Via de nieuwsbrief Te Werve zijn de wijkbewoners vorig jaar geïnformeerd over het project ‘De Schakel’ van corporatie Rijswijk Wonen. De school aan de Generaal Vetterstraat zou binnen dit project worden gesloopt. De gemeente heeft met Rijswijk Wonen afgesproken dat de school nog niet wordt gesloopt, maar tijdelijk dienst zal doen voor de opvang van de door brand getroffen basisschool ‘t Prisma. Hoe lang deze locatie hiervoor gebruikt zal worden, is op dit moment nog niet te zeggen. Nadere informatie hierover volgt.
Kiss and Ride
Vanaf woensdag 26 augustus komen de schoolkinderen naar de Generaal Vetterstraat en zal hier het aantal auto’s toenemen voor het halen en brengen van de leerlingen.
Bewoners van de Generaal Vetterstraat worden verzocht om ter hoogte van de ingang van de school geen auto’s te parkeren. Op deze plek wordt dinsdag 25 augustus een zogenoemde “Kiss and Ride-zone” aangelegd voor het halen en brengen van leerlingen. De locatie van deze zone wordt met borden aangegeven.
Op het schoolplein aan de zijde van de Dick de Hoogstraat zijn maandag 24 augustus fietsbeugels geplaatst. De bestaande fietsenstalling onder het gebouw bleek niet geschikt voor gebruik door basisschoolleerlingen.