Hoogheemraadschap Delfland is visvriendelijk

“Vissen moeten zich vrij door ons gebied kunnen begeven. Daarom hebben we de waaiers van twee pompen aangepast, zodat vissen er veilig doorheen kunnen. Binnenkort worden deze pompen teruggeplaatst in het gemaal en kunnen we ze in de praktijk testen”, aldus het Hoogheemraadschap Delfland. De waaier of schoepenwiel van de pomp ziet er normaal uit als een soort propeller aan het einde van de pomp. Deze is nu aangepast, zoals op de foto’s is te zien. Door deze waaier anders vorm te geven, worden vissen niet meer door de ‘propeller’ in stukken gehakt.