Sloop begint voor ‘Brandscholen’

De afgelopen weken heeft een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf het gebied rond de brandhaard van de scholen gesaneerd en laten vrijgeven door een laboratorium. Alle werkzaamheden zijn veilig en met zo min mogelijk overlast voor de bewoners uitgevoerd. Nu volgt de laatste stap: het saneren en slopen van het verbrande deel van het scholencomplex. Afgelopen vrijdag is door de schoolbesturen de sloopaanvraag bij de gemeente ingediend. Uiteraard worden deze werkzaamheden eveneens veilig uitgevoerd en staat het bedrijf onder strenge controles van diverse instanties. Zo beoordeelt de gemeente de sloopaanvraag alsmede het verkeersplan.

Doordat het saneren van het gebied rond de scholen zo voorspoedig en netjes is verlopen, hebben ze voor de sloop voor dezelfde aannemer gekozen, te weten: de firma Koole. In eerste instantie wordt alleen het verbrande deel (de hoogbouw) gesloopt, zodat het gebied weer zo snel mogelijk veilig is. De lagere aangrenzende gebouwen worden dichtgezet, zodat deze niet meer te betreden zijn. Tijdens de sloop van de hoogbouw wordt bekeken op welk moment de lagere delen gesloopt kunnen worden.

Tijdens de sloopwerkzaamheden worden veiligheidsmaatregelen getroffen, waaronder afzettingen met hekken. Daar zullen de bewoners geen last van ondervinden en dit is alleen bedoeld om het werkgebied af te schermen. Wel zal er enige overlast zijn van bouwverkeer en werkzaamheden die waarschijnlijk enige herrie zullen veroorzaken. De aannemer werkt uitsluitend overdag en wel tussen 7.00 en 19.00 uur.

De werkzaamheden starten op donderdag 20 augustus. Dan worden eerst voorbereidingen getroffen zoals het inrichten van het werkterrein (hekken en keten plaatsen). De daadwerkelijke fysieke sloop staat gepland vanaf maandag 24 augustus en zal circa vier weken gaan duren.