Kunstzinnige versieringen aan Rijswijkse woningen

Dinsdag 1 september om 20.00 uur organiseert de Historische Vereniging Rijswijk in Gebouw Hofrust, Herenstraat 44B, een lezing over Kunstambacht: kunstnijverheid toegepast aan woningen en gebouwen, in Rijswijk, 1880 – 1940. De heer Bart Verbrugge verzorgt deze lezing in het kader van de Open Monumentendag op zaterdag 12 en zondag 13 september. Aan het eind van de 19de eeuw was er een sterke opleving van de belangstelling voor toegepaste kunsten, in Nederland en ook in alle andere landen van Europa.
Dit uitte zich zowel in de kunstnijverheid als in de kunstambachten. In de lezing wordt vooral ingegaan op de kunstnijverheid In Nederland van de aardewerk- en tegelfabrieken, van de metaalindustrie (zinkwerken, smeedwerk, enz.), van het decoratief stucwerk en decoratief glas (gebrandschilderd glas en glas in lood). Deze opleving begon in de periode van de neostijlen (eind van de 19de eeuw), en kwam tot grote hoogtepunten in de periode van Art Nouveau (Jugendstil, Nieuwe Kunst) en Art Deco.

Alhoewel Rijswijk in deze periode nog een klein dorpje was, wordt in deze lezing aangetoond dat we hier toch fraaie voorbeelden kunnen vinden aan gebouwen en woonhuizen. Bovendien wordt aandacht besteed aan de in Rijswijk geboren kunstenaar Adolf Le Comte (1850 – 1921) die een cruciale rol speelde bij de opleving van de toegepaste kunsten, in de 19de en het begin van de 20ste eeuw. Le Comte was ontwerper van sieraardewerk (o.a. van het Delfts blauw) en tegeldecoraties bij De Porceleyne Fles en van glas-in-loodramen bij ’t Prinsenhof, beide in Delft. En ook Abel Labouchere, de eigenaar van De Porceleyne Fles en de laatste bewoner van Te Werve, komt voorbij, in zijn hoedanigheid als wethouder van Rijswijk.

Bart Verbrugge (1959) is na zijn studie Bouwkunde aan de TU Delft sinds 1984 werkzaam geweest als uitgever. Sinds 2005 is hij uitgeefmanager bij Van Haren Publishing. Hij is auteur en medeauteur van diverse publicaties op gebied van architectuur en toegepaste kunst, o.a.: Geschiedenis van de Bouwkunst (i.s.m. Wim J. van Heuvel, laatste herdruk, 11de druk, 2005); Art Nouveau Tiles (1999, i.s.m. Hans van Lemmen); De Belgische Art Nouveau en Art Deco wandtegels (1995, i.s.m. Mario Baeck); Herboren Oriënt : Islamitisch en nieuw Delfts aardewerk (catalogus tentoonstelling Haags Gemeentemuseum, 1984); Tegeltableaux en bouwaardewerk van De Porceleyne Fles (1984); Bedreigde gebouwen (i.s.m. Egbert Hoogenberk, 1984); Assimilatie als therapie – Den Haag, Art Nouveau, Sezession, Nieuwe Kunst (1981). Bart is bewoner van een gemeentelijk monument in Rijswijk, in Art Nouveau-stijl.