Haagweg gaat na morgen in het zwart gekleed

Wat is er gewerkt aan de Haagweg. Oude rails weg, nieuwe erin, beton storten, meters bestratingen. Morgen gaat het er dan van komen. De Haagweg gaat voortaan in het zwart gekleed. De asfalteringswerkzaamheden beginnen. Maar wel gaat maandag ochtend en woensdag nacht het kruispunt bij de Herenstraat dicht en vrijdag vroeg in de ochtend de kruising met de Lindelaan. De werkzaamheden aan de Haagweg maken het noodzakelijk dat de kruisingen met de Herenstraat en de Lindelaan binnenkort nog een keer moeten worden afgesloten. De aannemer voert dan asfalterings-werkzaamheden uit. Dat gebeurt op tijdstippen dat het verkeer er zo min mogelijk last van heeft.Op maandag 10 augustus is vanaf 07.00 tot uiterlijk 12.00 uur de kruising Herenstraat – Haagweg afgesloten. De Herenstraat is dan bereikbaar via de Lindelaan en de Willemstraat; dit wordt met verkeersregelaars geregeld.
Op woensdag 12 augustus is vanaf 20.00 uur tot 05.00 uur de kruising Herenstraat – Haagweg afgesloten. De Herenstraat is bereikbaar via de Lindelaan en de Willemstraat.
Op vrijdag 14 augustus van is ’s nachts van 01.00 tot 06.00 uur de kruising Lindelaan – Haagweg afgesloten. Het verkeer kan van dan via de Herenstraat – Willemstraat – Lindelaan rijden.