Opruimen asbest duurt langer

Ook de komende dagen gaat de saneerder verder met het schoonmaken van het brongebied van de brand in de scholendriehoek. Op dit moment worden de speeltuin, het trapveldje en de ingang van de Van Zweedenzaal schoon gemaakt. De werkzaamheden kunnen nog enige overlast veroorzaken .De noodverordening voor het gebied van het scholencomplex blijft nog van kracht In het gebied is nog bewaking aanwezig.