15 bomen wijken voor reconstructie

Vijftien lindenbomen aan de huizenkant van de Frans Halskade in Rijswijk zijn omgezaagd, vooruitlopend op de vervanging van de gas- en waterleidingen en de riolering in de straat. In het gedeelte tussen de Burgemeester Elsenlaan en de Jozef Israelslaan staan zijn ook de stronken al verdwenen en wordt de stoep dichtgestraat.

De rij met lindebomen moest verdwijnen omdat ze bovenop de leidingen en kabels staan die moeten worden vervangen. De grote kastanjebomen aan de andere kant van de weg, aan de zijde van het water, kunnen wel blijven staan.

Het herinrichtingsplan voor de kade is samen met de bewoners gemaakt. In de komende weken wordt gewerkt aan het vervangen van de rioolaansluitingen en de ondergrondse leidingen. Deze werkzaamheden duren tot eind juli. Daarna liggen de werkzaamheden vanwege de bouwvakvakantie even stil, voor dat met de aanleg van de nieuwe inrichting van de weg wordt begonnen.