Heel Oud Rijswijk slopen voor grote flats

Het Oude Stadhuis in Park Hofrust, museum ’t Tollenshuis en al die oude woningen, dat moet wijken een modern centrum, zo luidde het besluit van de gemeenteraad unaniem. Alleen de Oude Kerk mag blijven. Rijswijkers die pas enkele decennia in Rijswijk wonen, zullen raar opkijken, maar dit was bijna gebeurd. Dankzij de inzet van enkele bewoners werd dat gelukkig tegengehouden. Uit deze actiegroep ontstond de Stichting Buurtschap Oud Rijswijk. Langs de Haagweg waren zes grote flats gepland, alleen de Rutgesflat is daarvan gebouwd. Het smakeloze GEB gebouw in de Schoolstraat, dat nu alweer is gesloopt, werd gebouwd. Kuys Witsenburg, een fraai stijlvol hotel (waar nu de Aldi is) werd door de slopershamer historie. Toen de eerste arbeidershuisjes in de Tuinstraat werden gesloopt sloeg de vlam in de pan. Een actiegroep werd opgericht met het motto: ‘Mij krijgen ze er met geen bulldozer uit’. Het bestemmingsplan voor Oud Rijswijk werd met succes afgewezen door de Provinciale Staten. Dat zette een verandering. Mede door een raadslid, Mr. Buschkens-Dijkgraaf, zij was erg begaan met het historische karakter.

Ik herinner het mij nog als de dag van gisteren, in die jaren was ik redacteur van de Rijswijksche Courant. Deze pittige dame, een juriste, woonde in de Princesselaan. Als zij een mening verkondigde had dat gezag. Niet lang daarna veranderde ook wethouder van planologie Ad van der Burg van mening, een internist die het fraaie huis op de hoek van de Geestbrugweg en de Koninginnelaan bewoonde. Dat pand met die toren. In de torenkamer hebben we menige vergadering gehad.
Een nieuw bestemmingsplan werd gemaakt, uitgaande van het behoud van het oude centrum. Ad van der Burg werd één van de grote ambassadeurs van Oud Rijswijk. Hij had ook wethouder van Financiën, Ben Hillenaar, een uiterst bekwaam rekenmeester, aan zijn zijde. Regelmatig regelde Van der Burg in den lande oude bouwmaterialen en bestratingen voor de restauraties.

Maar beste lezers, we leven in 2015, met een prachtig Oud Rijswijk en de Stichting Buurtraad Oud Rijswijk houdt dinsdagavond 14 juli, haar maandelijkse openbare vergadering voor buurtbewoners in en om Oud Rijswijk Het verslag van de vorige vergadering en agenda kunt u vinden op http://www.sbor.nl onder het hoofdstuk vergaderingen. De vergadering wordt gehouden in ruimte 24 van het welzijnsgebouw “de Ottoburg”, Esdoornstraat 3A. Vanaf 19.30 bent u van harte welkom