Blauwalg teistert Rijswijk

Rijswijk kent twee plaatsen waar in de natuur kan worden gezwommen . Dat is in zwembad De Put en in het Wilminapark. Probleem is wel de regelmatige aanwezigheid van blauwalg in het water, waardoor niet kan worden gezwommen. Hoogheemraadschap Delfland is bezig met een structurele oplossing. De gemeente wil over het probleem met hen in gesprek. Tijdens een warme zomer wordt er veel gezwommen in de Nederlandse wateren. Blauwalgen kunnen het zwemplezier enorm verminderen. Blauwalgen zijn microscopisch kleine organismen die overal ter wereld voorkomen, zowel in zoet als in zout water en op de waterbodem.
Overmatige groei van blauwalgen is een teken dat het niet goed gaat met de waterkwaliteit. Dicht tegen de oever zijn de blauwalgcellen opengebroken en is de blauwe kleurstof vrijgekomen. Zwemmen in of nabij dit soort drijflagen wordt ten sterkste afgeraden.

Blauwalgen kunnen giftig zijn en kan in de zomer voor veel overlast zorgen. Zwemwaarschuwingen, stank en massale vissterfte kunnen het gevolg zijn. Naast recreanten hebben ook bewoners en bedrijven hier last van.

Rijkswaterstaat is samen met de waterschappen verantwoordelijk voor de waterkwaliteit. Samen met anderen werken ze aan maatregelen voor de verbetering van de waterkwaliteit. De maatregelen richten zich op de afname van de hoeveelheid stikstof en fosfaat in het water.