Wijkwethouder hoort in de wijk

Alle wethouders hebben sinds april een stukje Rijswijk onder hun hoede. Ze houden maandelijks een ‘spreekuur’. Raadslid Henny van der Horst vroeg tijdens de Forumvergadering op dinsdag 30 juni of de wethouders naar de wijken willen komen. “Hoe moeten mensen naar het stadhuis als ze geen vervoer hebben. De wijkwethouder hoort in de wijken”. Sedert de gemeenteraadsverkiezingen en de vorming van een nieuw College van Burgemeester en Wethouders veranderde er het één en ander. De burgemeester heeft een eigen vragenrubriek in Groot Rijswijk, je kan op de koffie bij het college van burgemeester en wethouders en ook zijn er nu de wijkwethouders.
Elke wijk in Rijswijk heeft sinds april van dit jaar een eigen wijkwethouder. De wijkwethouders zijn namens het college van B&W het aanspreekpunt voor de bewoners in de wijk en zijn daarmee ‘de oren en de ogen” in de wijk.

De wijkwethouders gaan op deze manier direct contact leggen met de bewoners. Ze willen beter zichtbaar, benaderbaar en aanspreekbaar zijn voor de bewoners. Het doel is om de kloof tussen de inwoners en het lokale bestuur te dichten.

Benieuwd wie uw wijkwethouder is kijk op www.rijswijk.nl/wijkwethouders