Meet gemeente Rijswijk met 2 maten?

Ondernemer Maurice Parlevliet, samen met zijn vrouw Ilse, sinds 21 juni uitbater van het D-town BBQ-restaurant in de Willemstraat, begrijpt niets van het terrassenbeleid in Rijswijk. Tijdens het forum op dinsdagavond 30 juni, dat voorafgaat aan de raadsvergadering op 7 juli, spreekt hij de raadsleden toe en vraagt hij zich hardop af: ‘Meet de gemeente met 2 maten, zijn er A ondernemers en zijn er B ondernemers”. Weken heeft hij verbouwd, nu is het restaurant net een maand open. Graag wil hij tegenover zijn pand een terras. “Het zorgt ervoor dat ons restaurant meer opvalt,” stelt hij. Daarvoor moeten wel twee parkeerplaatsen verdwijnen. “Maar dat is op veel plaatsen in Oud Rijswijk gebeurd”.
Toevallig of niet, maar in de laatste gemeenteraadsvergadering kwam het onderwerp ‘terrassenbeleid’ ook al aan de orde. Verschillende raadsleden lieten zich hierover horen. Raadslid Dick Jense: “Aan de ene kant zie ik in de Herenstraat en de Willemstraat auto’s zonder vergunning er lang staan zonder een bekeuring te krijgen, aan de andere kant krijgen ondernemers geen toestemming een terras te bouwen dat ten koste gaat van een paar parkeerplaatsen. Dan gaat het parkeerbelang voor. Er hier geen plaats voor ‘maatwerk’.”

Verantwoordelijk wethouder Ronald van der Meij verklaarde hierop toen: “Vanaf 1 juli 2017 wordt het terrassenbeleid gehandhaafd. Tot die tijd krijgen de bestaande ‘eigenaars’ van terrassen de tijd hun bedrijfsvoering hierop voor te bereiden”. Wat betreft de foutparkeerders, daarover stelde hij dat er wordt gehandhaafd en dat de controles ook blijven.

Raadslid Jense bleef maatwerk bepleiten: “Gun een ondernemer z’n twee parkeerplekken”.

Ook Maurice Parlevliet bepleitte zijn terras gisteren, dinsdag 30 juni. “Nu zie ik op plaatsen waarvan ik denk, waarom zijn daar wel twee parkeerplaatsen opgeofferd, en is daar wel een terras. Het lijkt wel of er A ondernemers en B ondernemers zijn”.

Hij betrok daarbij ook de werkzaamheden aan de Haagweg, die omzet kost door een slechte bereikbaarheid van zijn restaurant. “Het water staat ons aan de lippen”.