Ronald van der Meij: 700 nieuwe betaalbare huurwoningen

De regio heeft een tekort aan sociale woningen. “Voor de komende jaren staan in  Rijswijk circa 700 nieuwbouw sociale huurwoningen gepland in Te Werve (144), Benedictuslokatie (100), Rijswijk Buiten (365) en Eikelenburg (85)”, zegt Ronald van der Meij, wethouder stadsontwikkeling. Hij is ook lijsttrekker voor Gemeentebelangen Rijswijk.

Regionale samenwerking
Sinds het begin van de jaren negentig is er een samenwerking tussen de negen Haaglanden-gemeentes en de in Haaglanden werkzame 15 woningcorporaties over het aanbod van sociale huurwoningen. Ronald van der Meij: “In Haaglanden zijn ongeveer 149.000 sociale huurwoningen (29,3%). Het Rijswijks aandeel bedraagt ongeveer 8.400 woningen (32,5%). Met dit percentage draagt Rijswijk meer dan bovengemiddeld bij aan het regionale gemiddelde van sociale huurwoningen. Tot 2025 staan voor Rijswijk circa 700 nieuwbouw sociale huurwoningen gepland”.

Verdeeld over de wijken
Elke stad, zo ook Rijswijk, moet voorkomen dat er qua sociaal woningaanbod te eenzijdig samengestelde wijken ontstaan. “Daarom ben ik blij dat in een wijk als Te Werve nu op verschillende locaties woningbouwontwikkelingen gaande zijn voor onder meer middeldure huur (vanaf € 800) en koop. Ook in RijswijkBuiten dragen we er zorg voor dat het sociaal woningbouw programma evenwichtig in de wijken Sion en Parkrijk komt.

Sociale huur appartementen voor ouderen
Op de Benedictuslokatie ontwikkelen we samen met Rijswijk Wonen goed toegankelijke sociale huur appartementen voor ouderen. We hopen dat ook Rijswijkse ouderen, die nu nog in een grote sociale huurwoning zitten, hiermee worden gemotiveerd om te verhuizen naar een goed betaalbaar appartement. Op deze wijze willen wij sociale huur eengezinswoningen vrijspelen voor jonge gezinnen”.

Betaalbare woonprojecten
Hij vervolgt: “In de Rijswijkse woningmarkt is op dit moment veel vraag naar betaalbare huurwoningen (€450-€500) en koopwoningen voor starters. In overleg met de marktpartijen in het Havengebied ontwikkelen we hier voor een woonprogramma in nieuwbouw en transformatie”. Een voorbeeld zijn bijvoorbeeld de goedkope kluswoningen bij de Metamorfose, waarbij de buitenmuren en leidingen er zijn, en je zelf de afbouw doet.

Ronald van der Meij: Al met al zijn wij met Rijswijk goed onderweg om ons aandeel te leveren in de vraag naar betaalbare woningen.”