Rijswijks-Belang wil dierproeven stoppen

Marc Weterings gaat namens Rijswijks-Belang morgen gebruik maken van het spreekrecht om het Biomedical Primate Research Centre (BPRC), waar dierproeven worden gedaan op apen, te sluiten. Ze roepen op om een brandbrief te schrijven naar de Tweede Kamer. De rijksoverheid is namelijk verantwoordelijk voor het BPRC. Er is in 2013 al eens een motie ingediend door Dion Graus (PVV) die volgens Weterings niet of niet geheel is uitgevoerd.

Omdat er momenteel wordt gezocht naar manieren om dierproeven niet meer nodig te laten zijn en deze proeven ook steeds minder gaan worden in de toekomst, wil de partij dat Rijswijk de eerste is die de grote stap neemt. Er zijn nu ongeveer 1300 apen te vinden in dit onderzoekscentrum.