Rijswijks asielzoekerscentrum sluit definitief per 1 december

Na 30 november zal het asielzoekerscentrum aan de Lange Kleiweg 80 in Rijswijk definitief sluiten. Tijdens een raadsvergadering op dinsdagavond 20 september werd dit duidelijk. Op de locatie zal het Centrum voor Flexibel Wonen komen te staan. De kans van een 1 miljoen euro begrotingstekort is aanwezig, maar er wordt vertrouwt in een flinke rijkssubsidie. Dat geld zou de kosten moeten verlagen naar 377.000 euro.

Jammer om te zien
“We hebben – voor nu nog – een goed functionerend asielzoekerscentrum in Rijswijk,” zegt Wil van Nunen, raadslid PvdA Rijswijk. “Naast de moeilijke huizenmarkt zitten veel azc’s en noodopvangcentra zitten helemaal vol, en veel mensen vinden zichzelf daardoor in een slechte leefsituatie. Kinderen, ouderen en andere kwetsbaren ook. Daarom is het jammer om het azc te zien sluiten.”

Nieuwe bewoners
Ook op 30 november moeten ze uiterlijk vertrokken zijn: de ongeveer 200 asielzoekers die nu nog op het terrein aan de Lange Kleiweg wonen. Alleen de statushouders – dat zijn voormalig asielzoekers met een verblijfsvergunning – mogen er blijven, en het is onduidelijk waar de andere asielzoekers naartoe kunnen. In de plaats van asielzoekers komen andere mensen op het terrein te wonen. Dit zullen mensen zijn die ook dringend een woning nodig hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan studenten, daklozen, starters en gezinnen uit de maatschappelijke opvang.

Geen azc-financiering
Wil van Nunen: “Ik begrijp het flexwoningen plan en vind dat er ook positieve kanten aan zitten. Het zou alleen ook op een andere manier gedaan kunnen worden. Deze woningen zijn namelijk duur, en ze zouden deels gefinancierd kunnen worden door het azc, als het zou blijven bestaan. Maar nu weten we niet eens waar de ongeveer 430 asielzoekers naartoe moeten.”

Rijks- subsidie en waterstaat
De eerder genoemde rijkssubsidie voor het Centrum voor Flexibel wonen komt niet zomaar – de locatie moet daar eerst in aanmerking voor komen. Om dit waar te maken moet het plan voor minstens 10 jaar uitgewerkt worden. Alleen staat daarvoor iets in de weg: de Rijkswaterstaat. Zij zullen het terrein aan de Lange Kleiweg vanaf 2025 claimen zodat ze er materieel voor de verbreding van de A4 kunnen stallen. Daarom is er een ander plan gemaakt: tot over iets meer dan 2 jaar – 30 november 2024 – zullen de statushouders en andere spoedzoekers aan de Lange Kleiweg blijven wonen. Daarna, wanneer het terrein in handen zal komen van de Rijkswaterstaat, zullen ze op een andere locatie gehuisvest worden. Het is alleen duidelijk dat deze volgende locatie zich in Rijswijk zal bevinden – waar precies is nog niet bekend.

Flexwoningen als prioriteit
VVD Rijswijk Lijsttrekker Coen Sleddering: “Onze prioriteit ligt nu bij de flexwoningen die in de plaats van het asielzoekerscentrum gaan komen. Deze zijn van groot belang want ze creëeren woonruimte voor statushouders, iets waar wij als gemeente verplicht zijn voor te zorgen. Ook zullen de flexwoningen de azc’s een beetje ontlasten: circa 125 statushouders die daar nu in leven zullen in de flexwoningen terecht kunnen en zo meer ruimte maken.”

Raadsvoorstellen
Het raadsvoorstel over de kwestie zou natuurlijk – vanwege de meerdere ingewikkelde factoren – een lastige zijn. Daarom waren sommige partijen er ook niet enthousiast over. Bijvoorbeeld ChristenUnie, CDA, Rijswijks-Belang en Wij. stemden tegen het voorstel. Toch bleek de meerderheid uiteindelijk voor te zijn, en kon het plan voor het Centrum voor Flexibel Wonen doorgaan. Dit gebeurde nadat twee plannen werden voorgesteld: 1. het azc-terrein helemaal leegmaken en dus niets anders overhouden dan een groot leeg grasveld, of 2. het Centrum voor Flexibel Wonen bouwen en mensen daar huisvesten. De tweede optie werd aangenomen met 20 stemmen tegen 11.

Lang bijgedragen
“We hebben zes jaar bijgedragen aan het opvangen van de asielzoekers,” zegt Coen Sleddering. “Dat is veel meer dan sommige andere gemeentes. Onze verantwoordelijkheid is voorbij. Maar we zullen mensen blijven huisvesten.”