Ouderenwoningen bouwen met zorg- en ontmoetingsruimte

Op de Rijswijkse Benedictuslocatie komen woningen voor ouderen. Johanna Besteman(CDA) en Wil van Nunen(PvdA) pleiten ervoor een nieuw soort woningen ten bouwen. “We willen experimenteren met nieuwe woonvormen, waarin ook ruimte is voor ontmoeting en zorg”, stellen ze. “Om eenzaamheid te bestrijden en zorgvragen te verminderen”. Het is de vraag waarom de woningbouwvereniging hier niet in mee wil gaan.