Nieuwe Rijswijkse voetbalvereniging van start

Maandagavond is de oprichting van de nieuwe voetbalclub Kranenburg 2.0 om 19.00 uur in de kantine van het voormalige Haaglandia op sportpark Irene aan de Schaapweg in Rijswijk. Henk de Haas, oud-voorzitter van Haaglandia is voorzitter a.i en Dick Jense is bestuursadviseur.

Op de agenda van deze oprichtingsvergadering staan o.a. de benoeming van de bestuursleden, het vaststellen van de statuten, presentatie van de organisatievorm, benoeming van de kascommissie, het definitief vaststellen van de naam en het clubtenue en het vaststellen van een voorlopige begroting voor het seizoen 2017-2018.

Als bestuursleden worden voorgesteld: H. de Haas (voorzitter a.i.), C. Verstraate (secretaris), M. Emmerik (penningmeester), L. van Driel (technisch adviseur), R. Oudshoorn (jeugdzaken). Als bestuursadviseur zal optreden D. Jense.

 

(bron Haaglanden voetbal)