Nicole Dierdorp reikt LOGO 3000 uit

Vanochtend heeft de Mariaschool het hulpmiddel gekregen voor leid(st)ers en leerkrachten om de woordenschat van peuters en kleuters snel en speels uit te breiden. Dit hulpmiddel is beter bekend als ‘LOGO 3000.’

Tijdens een feestelijke bijeenkomst ontvingen kleuterleerkrachten van wethouder Nicoe Dierdorp en de interim directeur van de school het materiaal uit handen van interim-directeur Philippe de Kort en wethouder Nicole Dierdorp (Onderwijs). Bij de overhandiging werden zij geholpen door de kinderen uit de groepen 1 en 2.

Bij de uitreiking was ook Marianne Verhallen, die LOGO 3000 samen met Dirkje van den Nulft ontwikkelde, aanwezig. Verhallen ging met de leerlingen aan de slag en vroeg hen onder andere of ze het leuk vinden om veel nieuwe woorden te leren. Die vraag werd met een volmondig ‘Ja!’ beantwoord. De kinderen gaven daarmee het startschot aan wethouder Dierdorp en interim-directeur Philippe de Kort om het materiaal, samen met de kinderen, aan Borsten en Cleophas uit te reiken.

De kleuterleidsters wonnen het materiaal, bestaande uit onder andere praatplaten, woordwebben en woordkaarten, op de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT). LOGO 3000 verlootte een pakket aan bezoekers, die aangaven waarom ze graag met LOGO 3000 zouden willen werken. Het duo antwoordde daarop door het belang van woordenschatonderwijs te benadrukken. “Ken je voldoende woorden, dan kunnen kinderen met elkaar spelen en goed leren. Het vergroot hun wereld en ze kunnen elkaar begrijpen. Woordenschat is de basis van alles. Daarom willen wij graag met LOGO 3000 werken.”