Voorlopig geen opvang van vijftig minderjarige asielzoekers in Rijswijk

De politieke partijen ChristenUnie, PvDA, GroenLinks en D66 dienden tijdens de raadsvergadering van 10 oktober een voorstel in om 50 minderjarige asielzoekers tijdelijk op te vangen in Rijswijk. Dit zou voor een duur van zes maanden zijn. De asielzoekers in kwestie zijn minderjarige alleenstaande vluchtelingen (amv’ers), dus kinderen. De partijen stellen dat er in Nederland een groot tekort is aan opvangplekken. Rijswijk zou volgens hen hierin een helpende hand kunnen aanbieden. Met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (CAO) is echter afgesproken dat er geen asielzoekers meer in Rijswijk gesitueerd zouden worden zonder duidelijke afspraken.

Voorwaarden
Voor de eventuele opvang van deze amv’ers zou er volgens de verzoekende partijen aan een aantal voorwaarden gehouden moeten worden. Zo moet er goed gekeken worden naar welke eventueel locatie geschikt zou kunnen zijn, moet het CAO samenwerken met lokale organisaties om voor een dagbesteding voor de amv’ers te zorgen en moeten zij door het CAO goed begeleid worden. Ook wordt als voorwaarde gesteld dat het COA zorgt dat er geen extra druk ontstaat op voorzieningen in Rijswijk.

Motie ingetrokken
Tijdens de raadsvergadering stelde de VVD voor om meteen over te gaan op stemmen, zonder debat. ‘Iedereen weet toch al wat we hier van vinden’, stelde Jordy Loof, fractievoorzitter van de partij. Wij. Rijswijk en GroenLinks waren het hier echter niet mee eens en wilde het debat wel laten doorgaan. Zo wordt er door het PvdA getwijfeld aan de ruimte, capaciteit en middelen om het voorstel waar te maken. Wij. Rijswijk geeft aan niet blij te zijn met het proces waarin de motie is aangeboden.

Geen stemming
Omdat duidelijk werd dat het voorstel niet op de meerderheid van stemmen kon rekenen werd het voorstel ingetrokken en niet in stemming gebracht. GroenLinks verzocht de wethouder wel om zo snel mogelijk een raadsvoorstel op te stellen. Meerdere leden van verschillende partijen geven namelijk aan dat ze het gevoel hebben te snel te moeten besluiten over een belangrijke motie. Met een raadsvoorstel zou het proces langzamer en volgens partijleden officiëler verlopen.

Of een raadsvoorstel wel tot de meerderheid van stemmen zal komen is niet duidelijk. Partijen zullen zich nadat de inhoud van het raadsvoorstel bekend wordt buigen over de kwestie.