Microwoningen in Rijswijk voor € 500 per maand

Rijswijks Belang en Gemeente Belangen Rijswijk vinden het de hoogste tijd is om goedkope huurhuizen voor jonge starters te gaan bouwen in Rijswijk. Microwoningen met een maandelijkse huur van € 500. “Hiernaar is een enorme vraag bij jongeren die op zichzelf willen wonen”, aldus de raadsleden Marc Weterings (RB) en Jeffrey Keus. (GBR).

In andere steden is het al een groot succes
Rijswijk TV vroeg hier op 18 april al aandacht voor in het artikel “Betaalbare woningen voor jongeren in Rijswijk, het kan”  In dit artikel wordt aandacht gevraagd voor het concept van een zogenaamde ‘microwoning’. Een woning van 28-33 m2 wat wordt gezien als een betaalbaar woonproduct voor met name jongeren. Naast Amsterdam, vind je ook microwoningen in Utrecht, Rotterdam en Eindhoven. Daar is het concept een succes gebleken.

Betaalbare huurwoning voor jongeren
Marc Weterings en Jeffrey Keus hebben er vragen over gesteld aan het college. “Microwoningen kunnen bijdragen aan de vraag die jongeren hebben die op zoek zijn naar een betaalbare huurwoning in Rijswijk”. Zij vragen het college om met marktpartijen te zorgen voor de bouw van deze microwoningen.

Microwoningen in nieuwe manier van wonen
“Het Havengebied in de Plaspoelpolder is wat onze fracties betreft een uitstekende locatie om met microwoningen te experimenteren. Het concept past ook binnen de gebiedsvisie Plaspoelpolder”, stellen zij. Ze vragen ook of dit nieuwe woontype ook interessant kan zijn voor andere doelgroepen zoals ouderen.