Manifestatie op Piramideplein door organisatie sinterklaasoptocht

Zaterdag 25 november zal de organisator van het sinterklaasfeest van de afgelopen jaren ‘Wie Kent Hem Niet’ op het Piramideplein van Rijswijk een openbare manifestatie houden. De organisatie beroept zich daarbij op artikel 9 van de Grondwet waarbij iedereen het recht heeft om bij elkaar te komen voor een vergadering of betoging.

Politie adviseerde negatief in verband met ordeverstoring
Reden van deze manifestatie is het verbieden van de Sinterklaasoptocht door de burgemeester. De politie adviseert negatief omdat er reële kans bestaat dat de openbare orde wordt verstoord. De politie baseert dit mede op recente informatie dat Rijswijk een van de gemeenten is waar zowel Kick Out Zwarte Piet als Extinction Rebellion wil demonstreren.

De manifestatie vindt plaats om 12:00 uur en zal duren tot maximaal 15:15 uur. De organisatie geeft in gesprek met Rijswijk.tv aan dat ze hopen dat er veel opa’s, oma’s en ouders met kinderen komen.

Ruimte voor verschillen
Marc Weterings namens de organisatie: “Wij betreuren het dat er dit jaar geen ruimte is geboden voor twee Sinterklaasintochten in Rijswijk. Rijswijk is een inclusieve gemeente daar waar iedereen kan zijn wie hij of zij wil zijn en er ruimte zou moeten zijn voor verschillen. Ook mensen die het traditionele Sinterklaasfeest willen vieren moeten hier de vrijheid van keuze in hebben.” Weterings vindt dat de keuzevrijheid is ontnomen toen besloten is om geen vergunning te verlenen voor de optocht.

Op de foto met de Sint
Tijdens de manifestatie op het plein is er muziek, cadeautjes en kruidnoten voor de kinderen. Aanwezigen krijgen gelegenheid om de foto te gaan met Sint en Piet.

Reactie van Burgemeester Sahin
Rijswijk.tv vroeg de gemeente om een reactie: “Burgemeester Sahin heeft vandaag kennisgenomen van de melding voor een manifestatie op zaterdag 25 november op het Piramideplein in Rijswijk. De melding is nu voorgelegd aan de politie voor advies en wordt door de burgemeester besproken binnen de lokale driehoek, om te bepalen welke voorwaarden en veiligheidsmaatregelen nodig zijn om de openbare orde en veiligheid tijdens de manifestatie te waarborgen. Uitgangspunt is dat iedereen gebruik mag maken van zijn of haar grondrecht om te betogen.”