Lagere flats RijswijkBuiten kosten ½ miljoen euro

Massaal in actie komen heeft resultaat opgeleverd voor de toekomstige bewoners van deelplan 7 De Tuinen van Sion in RijswijkBuiten. Minder bouwlagen en geen parkeerdek is uitkomst van het overleg tussen de bewoners, de wethouder en de ontwikkelaar. Dit werd dinsdagavond duidelijk in de forumvergadering van de gemeenteraad. De bewoners zijn blij.

Bewoners klaagden bij de gemeenteraad over de informatie die zij kregen over de hoogbouw in hun directe omgeving. In het plan van de ontwikkelaar zouden er 2 flats van 8 en 6 woonlagen komen. Aan de bewoners was een heel andere omgeving geschetst. Inspreker de heer Doderer sprak namens het bewonerscomité zijn steun uit voor het alternatieve plan dat met de ontwikkelaar was bereikt. Wethouder Van der Meij werd bedankt voor zijn rol om de verschillende partijen snel en constructief rond de tafel te krijgen.

Ook de raadsleden toonde zich ingenomen met het constructieve overleg met de bewoners en het bereikte resultaat. Wel vroegen de raadsleden Jense (OR), Alberts (Groenlinks) en Dolmans (D66) naar de mogelijke financiële consequenties. Tot de verrassing van de raadsleden stelde wethouder Van der Meij dat het alternatieve plan 5 ton minder opbrengt voor de gemeente.

Dolmans (D66) stelde dat de wethouder binnen 4 weken met een voorstel voor de dekking van dit tekort naar de raad komt. Sleddering (VVD) stelde dat het tekort binnen de grondexploitatie van RijswijkBuiten moet worden opgevangen en niet uit andere gemeente middelen. Braam (BvR) ziet voldoende ruimte binnen de grondexploitatie om het tekort op te vangen. Besteman (CDA) stelde dat de gemeente deze situatie nooit zo had moeten laten ontstaan. En vroeg om een duidelijke oplossing binnen de financiële kaders van de grondexploitatie. Wethouder Van der Meij zegde toe op korte termijn met een notitie te komen en stelde voor deze achter gesloten deuren met de raad te bespreken.