Gemeente pakt te hard rijden en sluipverkeer aan

In de Presidentenbuurt zijn afgelopen woensdag 25 oktober twee verkeerdrempels geplaatst. De gemeente Rijswijk voert een proef uit om te kijken of hiermee sluipverkeer en te hard rijden kan worden tegen gegaan.

Te hard
De twee nieuwe drempels liggen op de George Washingtonlaan en de J.F. Kennedylaan. Wethouder Armand van der Laar had het volgende te zeggen over de nieuwe maatregelen die zijn getroffen: “Bewoners geven aan dat er te hard in hun wijk wordt gereden. Samen met hen hebben we als gemeente gekeken naar oplossingen. Dit heeft geleid tot het plaatsen van de drempels. Dit is een van de maatregelen die we vanuit de gemeente inzetten om de buurt veiliger te maken.”

Meer aandacht
In Rijswijk wordt er nog altijd vaak te hard gereden. De gemeente Rijswijk vindt het belangrijk dat er genoeg aandacht wordt gegeven aan verkeersveiligheid. Er worden bijvoorbeeld als verkeerslessen gegeven op scholen, en worden er verkeersveilige schoolzones en fietsroutes ingericht. Ook wordt er dus nu geprobeerd het sluipverkeer te weren uit woonwijken.

Geluidsoverlast
De nieuwe verkeersdrempels zorgen wél voor meer geluidsoverlast. De nieuwe toevoegingen aan de wegen in de Presidentenbuurt, zorgen namelijk voor extra trillingen. Buurtbewoners zijn in ieder geval blij dat de gemeente actie onderneemt tegen het te hard rijden.

Over drie maanden wordt geëvalueerd of de nieuwe verkeersdrempels impact hebben gehad. Zowel wat betreft het verkeer en de geluidsoverlast.