Geen vuurwerkvrije zone dit jaar, wel in 2019 ?

De gemeente Rijswijk houdt begin 2019 een enquête onder de Rijswijkers. Gevraagd wordt wat zij vinden van vuurwerkvrije zones en milieuverontreiniging en geluidsoverlast door vuurwerk. De uitkomsten van de enquête worden meegenomen in de evaluatie van de jaarwisseling 2018-2019. Dit jaar is er dus nog geen vuurwerkvrij zone.

Mogelijk verbod op verkoop en afsteken
Naar aanleiding van de landelijke en bestuurlijke discussie over vuurwerkvrije zones en een mogelijk verbod op de verkoop en het afsteken van consumentenvuurwerk, wordt de enquête gehouden.