Budget voor beeldende kunst in Huis van de Stad nog niet zeker 

Het College van Rijswijk vraagt de gemeenteraad een extra budget van €67.000 voor beeldende kunst in het Huis van de Stad. Verschillende fracties hebben zich hierover reeds uitgesproken in gesprek met Rijswijk.tv.

VVD Rijswijk: “Dit gaat niet goed”
VVD Rijswijk sprak zeer kritische woorden op zijn Facebookpagina. Rijswijk.tv sprak met fractievoorzitter Coen Sleddering. “De VVD is tegen het huis van de stad geweest omdat we bang zijn dat het teveel geld gaat kosten. We zijn nu net bezig met de renovatie en er komt nu al de vraag voor extra geld. Dat gaat niet goed.”

Kunstwerk overbodig
Volgens Sleddering is het kunstwerk helemaal niet nodig. “Bij nieuwbouw heb je de 1% regel. Dit project is een renovatie dus dat is helemaal niet nodig. Bovendien waar het de VVD eigenlijk om gaat is dat wethouder Keus in de raad heeft aangegeven dat er in 2019 een tekort zou zijn en 2020 er ook nog niet goed uit ziet. Je zegt dat het slecht gaat en toch ga je iets vragen wat je niet echt nodig hebt. Zeker in deze financieel krappe tijden zegt de VVD Rijswijk dus: Niet doen.

Eneco gelden goed gebruiken
De VVD heeft tijdens de discussie van de verkoop van Eneco aandelen in de discussie aangegeven dat ze niet willen dat het geld gebruikt wordt om tekorten af te dekken. “Wij willen dat het geld geïnvesteerd wordt en niet dat het een verteerpotje wordt. Het geld moet niet gebruikt worden om tekorten aan te vullen maar geïnvesteerd worden voor de toekomst.

GroenLinks is vóór een kunstwerk
Marieke Alberts van GroenLinks denkt niet dezelfde kant op als de VVD. “Als je nieuwbouw pleegt is er een standaard budget opgenomen voor kunst. In dit geval laten we alles casco staan, maar je kan het wel als nieuwbouw zien. Op het totaalbedrag van de renovatie van het Huis van de Stad is dit een klein bedrag.” Alberts ziet verder dat een nieuw kunstwerk niet alleen voor de gemeente een mooi visitekaartje kan zijn, maar ook voor de verschillende organisaties die zich vestigen.

Voor Beter voor Rijswijk komt het verzoek te vroeg
Ger Kruger, fractievoorzitter van Beter voor Rijswijk geeft in gesprek met Rijswijk.tv aan dat de €67.000 op een miljoenenoperatie niet zoveel lijkt, maar volgens hem is het niet aan de orde om deze uitgave te doen en gaat vragen om deze uitgavenpost te schrappen. Kruger: “Wellicht komt er in de toekomst nog wat beschikbaar voor wat bescheiden kunst.”

Wij. vindt het te vroeg om nu al over aanvullende wensen te praten
Voor Wij. is het zeker geen uitgemaakte zaak dat er een kunstwerk moet komen. Marja Pelzer van Wij.: “Het raadsvoorstel dat morgen op de agenda staat, gaat over de start van 2e fase van Huis van de Stad zelf. Aanvullende wensen zoals een kunstwerk moeten op een later moment goed overwogen worden, los van dit voorstel. Daarbij kunnen dan ook de wens voor een parkeergarage en andere zaken meegenomen worden.”

Dingen worden door elkaar gehaald volgens D66
D66 Rijswijk vindt kunst heel belangrijk in openbare ruimte. Fractievoorzitter Dolmans: D66 staat positief tegen kunst toevoegen aan Huis van de Stad, maar ik heb wel vraagtekens of dit nu in het voorstel moet om volgende fase in te gaan. volgens ons worden er in de besluitvorming dan dingen door elkaar gehaald.”

Samenwerking zoeken met kunstenaars en ateliers
Marc Weterings van Rijswijks Belang: “Wat mij betreft gaat dit feestje niet door. Wij denken dat er voldoende uitleen constructies zijn of samenwerkingen te vinden moeten zijn met kunstenaars en ateliers in Rijswijk waarvan een aantal al behoorlijke subsidies krijgen.”

Kneuterig om er een probleem van te maken
CDA Rijswijk vindt het belangrijk dat het nieuwe Huis van de Stad binnen het budget gerealiseerd wordt. “Daar is het CDA altijd kritisch over geweest. Maar als we straks als gemeente na lange tijd weer een echt stadhuis betrekken, samen met onze bibliotheek en onze muziekschool en we geven daar 30 miljoen euro aan uit, ja dan is het wel wat kneuterig om problemen te maken over een kunstwerk van 67.000 euro,” aldus fractievoorzitter Menno van Enk.

Vredespark met Wilhelminalantaard en de Naald
De VVD komt tot slot met het voorstel om culturele instellingen zelfs iets te laten maken. Denk aan wisselende tentoonstellingen van kunstuitingen. VVD geeft ook aan mee te willen denken met het college. “We hebben de Wilhelminalantaarn. Deze staat nu in Park Hofrust. Zet die dan bij het Huis van de Stad. Dat is nog symbolisch ook. De lantaarn is er om de bevrijding na de 2e Wereldoorlog te herdenken. Maak er een monument van. Deze staat dan in de achtertuin van de Naald in het park. Als je dit aan elkaar kunt verbinden is het vredespark geboren.”