Corporaties bouwen tot 2025 in Rijswijk 716 woningen

De gemeente heeft met woningbouwcorporaties Rijswijk Wonen en Vidomes afspraken gemaakt. Ze zet in op behoud van 30% sociale woningen in Rijswijk en gaat daarom ruimte geven voor sociale huurwoningen (via nieuwbouw of transformatie) in de gebiedsontwikkelingen. De corporaties zeggen toe 716 nieuwe woningen tot 2025 te bouwen. Ook gaan ze doorstroming bevorderen, bijvoorbeeld voor ouderen die een grote sociale woningen achterlaten. Het totale corporatie bezit in Rijswijk is ongeveer 8.500 woningen.

Te Werve is focuswijk
De gemeente benoemt Te Werve als focuswijk. Hierbij gaat het om een aanpak waarin alle ontwikkelingen (zoals nieuwbouw van woningen, infrastructurele werken en de uitvoering van de energietransitie) op elkaar worden afgestemd.

Proef flatcoach wordt verlengd
De huidige proef met de flatcoach wordt met één jaar verlengd tot begin 2020. In 2019 gaan alle partijen, die baat hebben bij de resultaten van de flatcoach (o.a. welzijn en zorgverzekeraars), gezamenlijk verkennen hoe het project een blijvende vorm kan krijgen. Ook wordt de aanpak om problematische huurschulden te voorkomen voortgezet