COA verzoekt om 500 vluchtelingen te behouden in Rijswijk

De vraag die velen bezig houdt… Moet het AZC aan de Lange Kleiweg open blijven na het verlopen van de afgesproken vijf jaren? Dinsdagavond is in de raad het debat gestart over dit onderwerp nadat de fractie van GroenLinks een verzoek (motie) hiervoor had ingediend in de raadsvergadering.

Ontmanteling AZC in volle gang
Nadat een aantal fracties zijn mening gegeven had over deze kwestie gaf verantwoordelijk wethouder Johanna Besteman aan dat de raad in 2019 besloten heeft om het AZC te sluiten na de eenmalige verlenging van twee jaar met een einddatum van 1 november 2021. In dat verzoek heeft de raad destijds aan het college verzocht om na november 2021 geen nieuwe verlenging aan te gaan. Dat beleid voert het college uit. Op 30 november 2021 loopt het contract af en de voorbereidingen voor ontmanteling zijn in volle gang.

COA stuurt officieel verzoek per brief
Bij het aangaan van het debat vanavond was de raad echter nog niet in het bezit van een brief die het COA gestuurd heeft met het verzoek om het AZC open te houden voor de bestaande vluchtelingen. Na de eerste termijn waarbij partijen hun mening konden geven over de motie werd duidelijk dat het college sinds maandagmiddag in het bezit was van dit officiële verzoek.

Punt van orde
Direct nadat het bestaan van de brief bekend werd vroeg fractievoorzitter Coen Sleddering van de VVD om een punt van orde omdat de raad de brief van het COA niet in zijn bezit had. Sleddering: “We krijgen nu de brief of we schorsen het debat.”

Vergadering geschorst
Hierop werd de vergadering geschorst en werd de brief gedeeld met alle raadsleden. In deze brief geeft het COA aan dat ze het aflopen van de overeenkomst respecteren maar verzoeken tegelijkertijd om de bestaande 500 vluchtelingen te handhaven op de Lange Kleiweg tot de grond een andere bestemming krijgt.

Debat gestopt
Na het schorsen van de vergadering werd met meerderheid besloten om dit onderwerp 21 september te bespreken. Ook werd het verzoek aan het college gedaan om in gesprek te gaan met het COA en met een voorstel te komen voor wat betreft de wensen die er zijn vanuit het COA.