Bouw Brede school Rembrandtkwartier gaat snel

De bouw van de nieuwe Brede School Rembrandkwartier vordert gestaag. De fundering ligt er voor een groot deel. Nu zijn ze de druk met de vloerdelen. Drie jaar geleden werden door brand drie lagere scholen verwoest. Deze scholen, de Godfried Bomanschool, de Daltonschool ’t Prisma, en de J.H. Snijdersschool komen hier weer terug. De verwachting is dat de 900 leerlingen hier na de vakantie van 2019 weer naar school kunnen gaan.

Schoolplein na schooltijd voor de wijk
Het gebouw past door z’n vorm bij de buurt en laat ruimte voor fijne speelplekken, die ook buiten schooltijden te gebruiken zijn. De schoolpleinen en openbare ruimte zijn samen ontworpen en ook de direct omwonenden zijn betrokken geweest. In combinatie met de buitenschoolse opvang en de naastgelegen speeltuin ontstaat een levendige Kindercampus in het hart van het Rembrandt-kwartier.

 

Over een jaar gaan de 900 kids naar school