A Status voor Rijswijkse kinderopvangorganisaties

De A-status volgt op het jaarverslag dat door het college van B&W is gemaakt. In dit jaarverslag staan alle toezicht- en handhavingstaken op basis van de wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2017. De kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen in Rijswijk voldoet dus aan de wettelijk gestelde eisen.

Taart van de wethouder
De zorg voor de kwaliteit van de kinderopvang is een samenspel tussen de GGD, de gemeente en de verschillende instellingen die de kinderopvang uitvoeren. Taart Om de positieve uitkomst te vieren, krijgen alle kinderopvangorganisaties die in 2017 geen overtredingen hadden binnenkort een taart. Dit is een gebaar van waardering, waarmee wethouder Armand van de Laar de teams op locatie wil belonen voor hun goede werk. De toezichtinformatie is voor inwoners beschikbaar via www.waarstaatjegemeente.nl.