Beter voor Rijswijk: Bestuur Westhoff moet vertrekken!

Verpleeghuis Westhof staat op de zwarte lijst van Volksgezondheid. Door de dertig ‘zwaarste’ bewoners van verpleeghuis Westhof te laten verhuizen naar het Haagse Gulden Huis wilde zij het werk op Westhof makkelijker maken, en ‘van een zesje een acht maken’. Dat leverde forse kritiek op waardoor het besluit is ingetrokken. Beter voor Rijswijk heeft vragen gesteld en vindt dat niet de bewoners maar het bestuur moet vertrekken. Verpleeghuis Westhof staat op de zwarte lijst van Volksgezondheid. Door de dertig ‘zwaarste’ bewoners van verpleeghuis Westhof te laten verhuizen naar het Haagse Gulden Huis wilde zij het werk op Westhof makkelijker maken, en ‘van een zesje een acht maken’. Dat leverde forse kritiek op waardoor het besluit is ingetrokken. Beter voor Rijswijk heeft vragen gesteld en vindt dat niet de bewoners maar het bestuur moet vertrekken. ‘Oude bomen verplaats je niet’.
Beter voor Rijswijk heeft het college vragen gesteld over het uitplaatsen van 30 hulpbehoevende bewoners uit de Gemeente Rijswijk.

Expertisecentrum Westhoff van Florence in Rijswijk staat op de lijst van onder de maat presterende verpleeghuizen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft aan de Raad van Bestuur laten weten dat de eerder voorgestelde verbetermaatregelen onvoldoende zijn opgepakt. Ook schreef de inspectie over de instelling in Rijswijk: ‘Het is mogelijk dat als blijkt dat Westhoff niet aan de normen voldoet, de inspectie overweegt een maatregel op te leggen.’

Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid verwachtte dat de elf verpleeghuizen die onder de maat presteren snel maatregelen zullen nemen.
Dat zei de PvdA-bewindsman onlangs in de Tweede Kamer. “Zo niet, dan zijn er andere maatregelen nodig “ vertelde Van Rijn. “Eén van die maatregelen is dan het wegsturen van het bestuur van de verpleeghuizen”.

In het verpleegtehuis blijkt onlangs een opnamestop voor nieuwe bewoners te zijn ingevoerd. In plaats van uitvoering geven van de opgelegde maatregelen om de zorg te verbeteren maakte men bekend dat maar liefst dertig bewoners van verpleeghuis Westhoff in Rijswijk worden overgeplaatst naar instellingen buiten de Gemeente Rijswijk, omdat het bestuur blijkbaar geen uitvoering heeft gegeven aan door de Inspectie opgelegde maatregelen.

“Beter voor Rijswijk ontving vele reacties over dit schaamteloos voornemen. Is het College niet, met de Staatssecretaris Van Rijn eens, dat niet de bewoners, maar het voltallige bestuur dient worden heengezonden,”vraagt Beter voor Rijswijk zich af.
Ze vraagt zich ook af of het bestuur van het verpleegtehuis Westhoff over dit voornemen tot het verplaatsen van de hulpbehoevende Rijswijkse bewoners overleg heeft gevoerd met de betrokken dertig bewoners alsmede de familieleden omtrent dit bizarre voornemen? En zo niet, waarom niet.

Ook vraagt ze zich af of het College niet van mening dat de zorg voor onze oudere Rijswijkse inwoners gewoon op een kwalitatief behoorlijk niveau, in een groeiende en volwaardige gemeente Rijswijk beschikbaar moet zijn

Beter voor Rijswijk vraagt het College bij het bestuur van verpleeghuis Westhoff aan te dringen, dat de door de Inspectie Gezondheidszorg opgelegde maatregelen worden uitgevoerd. “Het uitplaatsen van deze hulpbehoevende groep bewoners heeft ingrijpende gevolgen voor hen. “Oude bomen verplaats je niet”. Wij vragen het college het falende bestuur tot actie te bewegen tot verbetering en behoud van de zorg in Rijswijk?