Vrienden, donateurs en partners maken Strandwalfestival mogelijk

Met de basissubsidie van de gemeente Rijswijk alleen redt het Strandwalfestival het niet. Om van 9 tot en met 11 september in Rijswijk een spetterend festival te kunnen neerzetten, is ze afhankelijk van fondsen en de financiële steun van Vrienden, partners en andere donateurs. Ook dit jaar hebben instellingen en bedrijven voor een bijdrage gezorgd. Al met al zorgen al deze bedrijven en instellingen samen voor een budget van bijna € 250.000. Fonds 1818 levert ook dit keer weer een bijdrage en de Hagedoornstichting geeft een eenmalige bijdrage. De Rabobank, al van meet af aan een trouwe partner, sloot zelfs een tweejarig cntract af met het Strandwalfestival. BDO en RGU DELA verhoogden hun jaarlijkse bijdrage en ook op bedrijven als Knijnenburg Producties, Sir Winston Leisure Center Rijswijk, Dura Vermeer, Stevast Baas & Groen, Service West en VolkerWessels konden we weer een beroep doen. Nieuwe partners zijn AantjesZevenberg, Boele & Van Eesteren, AM Zuid Holland en de Rotary. Van een aantal bedrijven, zoals de HR Groep, Meesterbakker Roodenrijs en nog vele andere stille begunstigers ontvangt het Strandwalfestival een bijdrage in natura. Verder zijn er goede afspraken gemaakt met Groot Rijswijk, de Rijswijkse Krant en Feel Good Radio over publiciteit voorafgaande aan en tijdens het festival.Tot slot mag niet onvermeld blijven de tomeloze inzet van veel vrijwilligers op de Strandwalmarkt op zaterdag en de Familiedag op zondag. Kortom, zonder al deze bijdragen in contanten en natura en met vereende krachten, zou een Strandwalfestival in Rijswijk onmogelijk zijn. Dank aan allen die het festival mogelijk maken!