Einde Haaglandia, zorgen over toekomst 400 jeugdspelers

Het is Haaglandia niet gelukt om genoeg financiële middelen te vinden voor de huidige problemen en het ontbreekt aan een solide basis voor de toekomst. Dat betekent einde Haaglandia.
De gemeente en KNVB verkennen mogelijkheden voor de 400 jeugdleden en volwassen leden van Haaglandia. Ofwel door ze onder te brengen bij andere clubs ofwel bij een nieuwe club. In mei besloot het college van Burgemeester en Wethouders om de huurovereenkomst met voetbalvereniging Haaglandia op te zeggen. Vervolgens zijn stappen gezet om weer in gesprek te komen. Vanuit de gevoelde maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de (jeugd)leden van Haaglandia besloot het college om met een positieve grondhouding, te verkennen of er mogelijkheden zijn om, voor de periode van een jaar, een nieuwe gebruikersovereenkomst te verlenen aan de club.

In het belang van de (jeugd)leden die moeten kunnen sporten vonden in de afgelopen maanden meerdere gesprekken plaats met de intentie om hieruit te komen. Geconstateerd is nu dat er geen zicht is op oplossingen voor de financiële problemen die Haaglandia heeft. Dit betekent dat er geen solide basis is waarop een overeenkomst kan worden aangegaan.

Het college heeft dan ook besloten om de verkenning af te ronden en, op dit moment, geen nieuwe tijdelijke gebruikersovereenkomst met Haaglandia te sluiten.
Dit is een zeer vervelende situatie voor de spelers, vrijwilligers en alle direct betrokken bij de vereniging. Ook het college is teleurgesteld over deze uitkomst. Het leiden van een vereniging is een eervolle, maar tegelijkertijd ook een omvangrijke en moeilijke taak, maar zonder goed financieel beheer kan een club uiteindelijk niet bestaan.

Een eerste zorg is nu ervoor te zorgen dat de 400 jeugdleden door kunne voetballen en liefst met het eigen team waar ze elkaar kennen. “We willen de jeugdleden perspectief bieden”, vertelde wethouder Nicole Dierdorp. De komende periode zijn de inspanningen van het college en de KNVB gericht op mogelijkheden voor de (jeugd)leden van Haaglandia om in competitieverband te kunnen blijven voetballen. In goed overleg met de KNVB worden hier op korte termijn afspraken over gemaakt.