Rijswijk Wonen gaat betaalbare woningen bouwen op Benedictus locatie

“De komende jaren stijgt de vraag naar sociale huurwoningen. Wij kiezen er daarom voor om in principe geen sociale huurwoningen meer te verkopen. Bovendien zoeken we actief naar mogelijkheden om extra sociale woningen te realiseren. Zo starten wij in 2016 met de voorbereidingen van nieuwbouw in RijswijkBuiten en op de locatie van de voormalige Benedictuskerk.,” zegt Peter Ruigrok, interim directeur-bestuurder van Rijswijk Wonen. De missie van woningcorpotatie Rijswijk Wonen blijft volgens Ruigrok het blijven bieden van betaalbaar wonen aan mensen met een smallere beurs. “Wij zetten ons daarom in voor voldoende én betaalbare sociale huurwoningen in Rijswijk. Daarbij besteden wij ook veel aandacht aan duurzaamheid, vooral als duurzaamheidsingrepen leiden tot lagere energielasten en dus bijdragen aan de betaalbaarheid voor onze huurders”,
Ook over jaarlijkse huurverhogingen wil Rijswijk Wonen de smallere beurs ontzien.
“In 2016 zijn we gestart met een huurbeleid waarbij huurders een huur betalen, die past bij wat zij kunnen betalen. Dit zorgt voor ‘huurmatiging waar nodig en huurverhoging waar mogelijk’. In 2016 heeft dit geleid tot een huurverhogingspercentage van slechts 0,0% tot 0,6% voor sociale huurwoningen. Een zeer gematigde verhoging, die gelijk of zelfs lager is dan de inflatie. Die is in 2016 0,6%. Hiermee dragen wij dus echt bij aan de betaalbaarheid van wonen.”

Duurzaamheid is een begrip waarbij je denkt aan duurdere koopwoningen, maar ook Rijswijk Wonen werkt hierin met haar woningbestand. Peter Ruigrok: “Rijswijk Wonen investeert gericht in duurzaamheid. Als eerste corporatie in de regio Haaglanden hebben wij ons eind 2015 aangesloten bij ‘De Stroomversnelling’. Dit initiatief maakt het mogelijk om grootschalig het ‘nul-op-de-meter’-principe toe te passen. Dit principe houdt in dat een woning zelf in staat is om zijn eigen energie op te wekken en de bewoner gemiddeld in een jaar energieneutraal kan wonen”.

Dat deze omslag tijd en geld kost betekent dat er veel moet gebeuren de komende jaren. “Ons woningaanbod verduurzaamt hierdoor en verbetert volgens vaste kwaliteitsnormen. Het streven van Rijswijk Wonen is dat in 2019 55% van onze woningen minimaal energielabel C heeft. Deelname aan De Stroomversnelling draagt in grote mate bij aan het behalen van die doelstelling. Bij toepassing van nul-op-de-meter wordt namelijk een veel beter energielabel gehaald dan energielabel C. Momenteel onderzoekt Rijswijk Wonen welke wooncomplexen geschikt zijn om, dit jaar, als pilotproject op te starten.”

Per 18 juli draagt Peter Ruigrok het stokje over aan de nieuwe directeur-bestuurder van Rijswijk Wonen, Zeljka Udovicic-Schlick. “Zij is een enthousiaste directeur met ruime ervaring in verschillende sectoren. Onder haar leiding gaat Rijswijk Wonen verder met waar we nu mee bezig zijn. Dat betekent dat nieuwbouwprojecten worden voorbereid, onderhoudsprojecten worden opgestart, de organisatie nog verder wordt geprofessionaliseerd en het dienstverleningsconcept wordt uitgerold.”