Stadspark of Ouderenwoongroepen

Met de jaarwisseling werd de sportzaal aan de P. van Vlietlaan door brand verwoest. Deze week is het restant gesloopt en afgevoerd. Nu rest een leeg terrein. De buurt vraagt zich af wat er gaat gebeuren. Wordt het grasveld uitgebreid tot een stadspark of worden er woningen voor ouderen gebouwd. Het is 2016, de tijd van de burgerparticipatie. Niet meer het stadhuis, maar de Rijswijkers in de wijken komen met initiatieven. Dat hebben we al gezien bij de parken Cromvliet, De Driesprong en recent bij Park Hofrust. De bewoners komen met voorstellen en de gemeente faciliteert dit.
Terug naar het half braak liggende stuk grond aan de P. van Vlietlaan. Ongeveer 50 bij 60 meter groot. Een idee is om hier een buurtparkje van te maken, met een trapveldje voor de jongeren. Speelvoorzieningen voor de jeugd.

Een andere optie is hier woningen voor ouderen te bouwen. Uit onderzoek blijkt dat veel ouderen behoefte hebben aan wonen in een woongroep. Een ieder heeft een eigen flat, maar daarnaast is er een gemeenschapsruimte om te koken en met elkaar koffie te drinken.

Bewoners hebben inspraak in wat er komt. Heeft U een idee of suggestie?