Flats per kamer verhuren aan statushouders

Dit jaar verhuurt Vidomes ongeveer 10% van haar vrijkomende woningen aan statushouders. Door de enorme toestroom aan nieuwe vluchtelingen kan dit in 2016 verder toenemen. Omdat het huisvesten van statushouders gevolgen heeft voor andere woningzoekenden – zij moeten langer op een woning wachten – zoekt Vidomes naar nieuwe mogelijkheden om statushouders te huisvesten. Daarbij denken zij aan kamergewijze verhuur. En in uiterste noodzaak in leegstaande kantoren. Zo willen zij de druk op het aanbod van sociale huurwoningen enigszins beperken.
De enorme toestroom van vluchtelingen legt een grote druk op de bestaande woningvoorraad. In de Rijswijkse gemeenteraad zijn daar al veel heftige discussies over gevoerd. “In Rijswijk hebben de woningcorporaties Vidomes en Rijswijk Wonen de gezamenlijke taakstelling voor de huisvesting van statushouders gerealiseerd. Dat dit gelukt is voor het jaar 2015, biedt echter geen garantie voor de komende jaren”, aldus een woordvoerster van Vidomes.

“Op dit moment zijn we intern bij Vidomes dan ook bezig om te kijken wat we de komende periode binnen onze reguliere woningvoorraad kunnen realiseren. En of aanvullende instrumenten nodig zijn. Daarbij valt te denken aan kamergewijze verhuur en – in het uiterste geval – onder meer het ombouwen van kantoren”.
Wellicht ter verduidelijking: Vidomes richt zich op de huisvesting van statushouders. Oftewel: op mensen die een vergunning tot verblijf hebben gekregen, en dus in Nederland mogen blijven. Vidomes richt zich dus niet op de eerste opvang van vluchtelingen. Dit is een taak van het Rijk, van gemeenten en van het COA.

Vidomes werkt nauw samen met de gemeenten waar zij woningen heeft en met andere partners om de gemeentelijke taakstellingen voor het huisvesten van statushouders – vluchtelingen met een verblijfsvergunning – te realiseren.

De taakstellingen worden door het rijk opgelegd aan alle gemeenten. Voor Rijswijk is dat voor de tweede helft van 2015: 42 vergunninghouders. (Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/04/23/taakstelling-per-gemeente-2e-helft-2015). Om nieuwe vluchtelingen te kunnen opvangen, is het van belang dat statushouders zo snel mogelijk doorstromen van een asielzoekerscentrum (AZC) naar een reguliere woning. Bijna altijd is dit een sociale huurwoning.

“In 2015 verhuurt Vidomes ongeveer 10% van haar vrijkomende woningen aan statushouders. Vanwege de enorme toestroom aan nieuwe vluchtelingen kan dit in 2016 verder toenemen. Wij moeten samen met de gemeenten, collega-corporaties en partners als Vluchtelingenwerk dan ook ons uiterste best doen om dit voor elkaar te krijgen”.

“Wij kunnen niet voorkomen dat onze inzet voor het huisvesten van statushouders gevolgen heeft voor andere woningzoekenden. Zij moeten langer op een woning wachten. Vidomes is zich hiervan bewust. Daarom zoeken we met betrokken partijen naar nieuwe mogelijkheden om statushouders te huisvesten. We denken hierbij aan kamergewijze verhuur. We onderzoeken de mogelijkheden in leegstaande kantoren, zoeken naar locaties voor realisatie van tijdelijke huisvesting en kijken naar andere sectoren. Zo willen wij de druk op het reguliere aanbod van sociale huurwoningen enigszins beperken”.