Asielzoekers niet in oude belastingkantoor

Op 6 oktober is er een extra raadsvergadering in het gemeentehuis van Rijswijk. Zojuist is bekend geworden dat burgers ook spreekrecht krijgen direct na de opening. Verder zal antwoord gegeven worden op de vragen die op 17 september gesteld zijn door de gemeenteraadsleden. Afgesproken is om deze antwoorden ook schriftelijk toe te lichten. Het college onderzocht twee locaties en zal de raad op 6 oktober een voorstel doen om in te stemmen met het tijdelijk opvangen van asielzoekers op het terrein van de voormalig Technische Hogeschool aan de Lange Kleiweg.
Hiermee lijkt het oude belastingkantoor als lokatie van de baan te zijn. Dit is in overeenstemming met de wensen van vrijwel alle leden van de gemeenteraad.

Aangaande de kosten zal worden ingezet op budgetneutraliteit.